Mimořádné opatření

Vážení rodiče, od 30.11.2020 , dle doporučení vlády, se i naše MŠ
vrací k normálnímu režimu. Provoz mateřské školy bude pro všechny
děti od 6,30 – 16,00 hod.
Třída 2 Korálky :
Rušíme ranní přebírání dětí před mateřskou školou. Rodiče si ráno
budou děti převlékat v šatně MŠ.
Třída 1 Pastelky:
Abychom předešli velkému shromažďování rodičů v šatně, budeme
ráno i nadále přebírat děti od rodičů před MŠ. Děti jsou velice šikovné
a snaživé, zároveň tímto u nich podporujeme samostatnost při
oblékání a sebeobslužné návyky.
Mimořádné opatření pro děti, které odchází domů po obědě:
I nadále budeme do odvolání děti z obou tříd předávat rodičům již
oblečené před MŠ. Prosíme rodiče aby nezvonili a vyčkali příchodu
učitelky.
Třída 2 Korálky : 12,15 hod
Třída 1 Pastelky : 12,30 hod

Vyzvedávání dětí po spaní :
Třída 2 Korálky : Rodiče si děti vyzvednou ze třídy, oblečou si je
v šatně.
Třída 1 Pastelky : Rodičům budou děti předávány jako doposud, již
oblečené před MŠ.

Rodiče, kteří mají děti v obou třídách, budou děti ráno předávat a
odpoledne vyzvedávat dle třídy 2 Korálky.

Akce MŠ – prosinec 2020

Akce MŠ  –  prosinec 2020 :

4.12. : Mikulášská nadílka v MŠ

7.– 11.12 : zdobení vánočního stromečku 

10.12. : logopedická depistáž v MŠ pro předškolní děti 

                       – třída 1 Pastelky. Účast dětí je dobrovolná.

11.12. : Vánoční nadílka v MŠ. 

Rádi bychom dětem připravili týden plný zážitků a vánoční pohody, včetně slavnostní hostiny. Máte – li možnost, můžete dětem v průběhu týdne od 7. – 11.12. přinášet zakoupené dobroty ( ovoce, sladkosti, pitíčka apod.). Budeme rádi za každou spolupráci.

Vánoční prázdniny :

Od 23.12.2020 – 3.1.2021.

Mateřská škola bude opět otevřena v pondělí,  4.1.2021.

 

POZDRAV DĚTEM – PASTELKY

Naše milé děti.

Jelikož jsme se prozatím nesetkali v plné sestavě a řada z Vás zůstala doma, rozhodli jsme se Vám poslat pár aktivit (i s fotografiemi Vašich kamarádů), děti ve školce činnosti v minulém týdnu hravě zvládly. Bude-li Vám doma dlouhá chvíle, poproste rodiče a pusťte se do společné práce. Ve chvílích volna si klidně zahrajte na skřítky Podzimníčky a vyrobte si podzimní výhled z okna pomocí tvrdého papíru, barviček a klovatiny. Je to jednoduché. Pak nám své výrobky můžete přinést ukázat:-) Pevně věříme a doufáme, že se brzy všichni shledáme, je nám po Vás všech VELKÉ SMUTNO!!! 

S pozdravem M. Bernatíková a Jana Hladíková.

pracovní listy 9. – 13. 11.KE STAŽENÍ ZDE!