Mimořádné opatření

Vážení rodiče, od 30.11.2020 , dle doporučení vlády, se i naše MŠ
vrací k normálnímu režimu. Provoz mateřské školy bude pro všechny
děti od 6,30 – 16,00 hod.
Třída 2 Korálky :
Rušíme ranní přebírání dětí před mateřskou školou. Rodiče si ráno
budou děti převlékat v šatně MŠ.
Třída 1 Pastelky:
Abychom předešli velkému shromažďování rodičů v šatně, budeme
ráno i nadále přebírat děti od rodičů před MŠ. Děti jsou velice šikovné
a snaživé, zároveň tímto u nich podporujeme samostatnost při
oblékání a sebeobslužné návyky.
Mimořádné opatření pro děti, které odchází domů po obědě:
I nadále budeme do odvolání děti z obou tříd předávat rodičům již
oblečené před MŠ. Prosíme rodiče aby nezvonili a vyčkali příchodu
učitelky.
Třída 2 Korálky : 12,15 hod
Třída 1 Pastelky : 12,30 hod

Vyzvedávání dětí po spaní :
Třída 2 Korálky : Rodiče si děti vyzvednou ze třídy, oblečou si je
v šatně.
Třída 1 Pastelky : Rodičům budou děti předávány jako doposud, již
oblečené před MŠ.

Rodiče, kteří mají děti v obou třídách, budou děti ráno předávat a
odpoledne vyzvedávat dle třídy 2 Korálky.

Akce MŠ – prosinec 2020

Akce MŠ  –  prosinec 2020 :

4.12. : Mikulášská nadílka v MŠ

7.– 11.12 : zdobení vánočního stromečku 

10.12. : logopedická depistáž v MŠ pro předškolní děti 

                       – třída 1 Pastelky. Účast dětí je dobrovolná.

11.12. : Vánoční nadílka v MŠ. 

Rádi bychom dětem připravili týden plný zážitků a vánoční pohody, včetně slavnostní hostiny. Máte – li možnost, můžete dětem v průběhu týdne od 7. – 11.12. přinášet zakoupené dobroty ( ovoce, sladkosti, pitíčka apod.). Budeme rádi za každou spolupráci.

Vánoční prázdniny :

Od 23.12.2020 – 3.1.2021.

Mateřská škola bude opět otevřena v pondělí,  4.1.2021.