Akce listopad a prosinec

Ve čtvrtek 23. 11. 2023 proběhne Vítání občánků v Bílovicích. Akce se bude konat v odpoledním čase cca v 17:00, zúčastní se jí pouze starší děti ze třídy Pastelky.

V sobotu 2. 12. 2023 proběhne slavnostní rozsvícení vánočních stromů v Bílovicích a v Lutotíně. Děti zazpívají koledy, těšíme se na společné shledání.

V pondělí 11. 12. 2023 komunitní shledání s rodiči od 16:00 – vánoční tvoření dětí ve spolupráci s rodiči.