LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

U P O Z O R N Ě N Í

VE STŘEDU, DNE 5.12.2018, PROBĚHNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE OD 8,30 HOD. ,, LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ“, KTEROU PROVEDE  Mgr. LENKA KOŘÍNKOVÁ – SPC PROSTĚJOV.  LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ SE TÝKÁ DĚTÍ OD 4 LET VĚKU. SOUČÁSTÍ LOGOPEDICKÉ PREVENCE BUDE SCREENING ŠKOLNÍ ZRALOSTI U PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ.

V PŘILOŽENÝCH SEZNAMECH PODEPIŠTE, PROSÍM, ZDA SOUHLASÍTE S PROVEDENÍM LOGOPEDICKÉ DEPISTÁŽE A ŠKOLNÍ ZRALOSTI U VAŠICH DĚTÍ.

DĚKUJEME