TŘÍDNÍ SCHŮZKA

U P O Z O R N Ě N Í

VE ČTVRTEK, 25.4.2019, V 15,45 HOD.

SE KONÁ V MATEŘSKÉ ŠKOLE TŘÍDNÍ SCHŮZKA.
NA PROGRAMU BUDE :
– ORGANIZACE A UKONČENÍ STÁVAJÍCÍHO ŠKOLNÍHO ROKU
– PROJEDNÁNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI V MŠ
ÚČAST RODIČŮ , ZVLÁŠTĚ RODIČŮ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ JE NUTNÁ !!