COVID – 19

Vážení rodiče,
kontrolujte prosím stav dítěte. Bude-li při vstupu do mateřské školy nemocné, může Vám být vráceno! Informujte prosím pedagoga o aktuálním stavu dítěte. Na doporučení MŠMT vás prosíme o nošení roušek ve společných místnostech školy. Aby bylo zamezeno shromažďování lidí v šatně, prosíme Vás ráno o rychlé převlečení dítěte a jeho předání učitelce. Vzhledem k aktuální situaci COVID – 19, rodič, který si bude vyzvedávat dítě po obědě (12:15 – 12:30), počká před školou. Do MŠ vstoupí až ve chvíli, kdy bude dítě po obědě – toto opatření děláme opět kvůli většímu shromažďování lidí v šatně. Snažíme se o bezpočnost Vaši i Vašich dětí. Děkujme za spolupráci a pochopení.

V rámci COVID – 19 je recyklohraní
a sběr papíru do odvolání zrušeno.