Mimořádná opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Prosíme laskavě, aby všichni kdo vstoupí do prostor mateřské školy měli roušky! Děkujeme