TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Dne 14. 9. 2021 proběhne první třídní schůzka a to pro obě třídy dohromady . Třídní schůzka se koná v 16:30 ve třídě 1 – PASTELKY.

Prosíme o přítomnost  pouze jednoho zákonného zástupce s respirátorem na ústech, pokuste se prosím dostavit bez dětí. V závěru třídní schůzky se budou vybírat peníze do Fondu třídy, dále si nezapomeňte vzít nějaké psací potřeby a papír na poznámky.

Těšíme se na shledání, s pozdravem Mgr. Michaela Bernatíková

Vstup do budovy

Vážení rodiče,
Kontrolujte prosím stav dítěte. Bude-li při vstupu do mateřské školy nemocné, může Vám být vráceno!
Na doporučení MŠMT Vás prosíme o nošení roušek, nebo respirátorů ve všech vnitřních prostorách školy.
Aby bylo zamezeno shromažďování lidí v šatně, prosíme Vás o dodržování níže vypsaných pravidel :

Ráno :
Ráno bude umožněn vstup všem rodičům. Děti přichází do MŠ v době od 6,30 – 8,30 hod !

Vyzvedávání po obědě:
Všichni rodiče čekají před školkou, nikdo nezvoní.

Třída Korálky :
12,15 hod : bude otevřena budova, rodičům dětí z Korálků bude umožněn vstup do šatny

Třída Pastelky :
12,45 hod : bude otevřena budova, rodičům dětí z Pastelek bude umožněn vstup do šatny

Po spaní :
Platí stejná pravidla jako ráno. Rodičům je umožněn vstup do budovy MŠ.

Děkujeme Vám za spolupráci a pochopení. Jde nám o bezpečnost Vaši i Vašich dětí.