Akce listopad a prosinec

Ve čtvrtek 23. 11. 2023 proběhne Vítání občánků v Bílovicích. Akce se bude konat v odpoledním čase cca v 17:00, zúčastní se jí pouze starší děti ze třídy Pastelky.

V sobotu 2. 12. 2023 proběhne slavnostní rozsvícení vánočních stromů v Bílovicích a v Lutotíně. Děti zazpívají koledy, těšíme se na společné shledání.

V pondělí 11. 12. 2023 komunitní shledání s rodiči od 16:00 – vánoční tvoření dětí ve spolupráci s rodiči.

Edukační program v muzeu

V pondělí 6.11.2023 edukační program v muzeu. Děti ze třídy pastelky a vybrané děti z Korálků vyjíždí do PV v 9:45, návrat cca. v 11:45.

Třídní schůzka

Vážení rodiče, v pondělí 11. 9. 2023 se bude v MŠ Bílovice – Lutotín konat třídní schůzka a to v 16:30 bez přítomnosti dětí. Třídní schůzka se týká obou tříd, setkání proběhne ve třídě Pastelek, proto prosíme zvoňte na zvonek s číslem 1. Těšíme se na shledání, budeme rády za hojnou účast, neboť budou předávány důležité informace. S pozdravem a přáním hezkých dnů M. Bernatíková a kolektiv.

Zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, od pondělí 4.9.2023 je zahájen provoz  MŠ Bílovice-Lutotín. Školka bude v tomto roce otevřena od 6:30 do 16:30. Moc se na Vás všechny těšíme!

S pozdravem M. Bernatíková a kolektiv