Kontakty

Identifikační údaje
adresa:
Mateřská škola Bílovice – Lutotín
okr. Prostějov
příspěvková organizace
Bílovice 70
798 41
Kostelec na Hané

Provozní doba
Pondělí—Pátek: 6:30–16:30

Kontakty:
telefon: 588 882 214
e-mail: msbl@seznam.cz

Personální obsazení:
Mgr. Michaela Bernatíková (ředitelka)
Tereza Plevová (učitelka)
Iveta Veruňáková (učitelka)
Klára Nečasová (učitelka)
Pavla Sekaninová (školnice)

Správce osobních údajů:
Mateřská škola Bílovice – Lutotín, okr. Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Bílovice 70, 798 41 Kostelec na Hané, IČO: 750 23 385 jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
AMONES plus a. s., se sídlem Řepčín, Aloise Rašína 336/3, 779 00 Olomouc,
IČO: 271 44 500, zastoupená Ing. Petrou Hůlkovou, statutární ředitelkou. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

ID datové schránky: 288fn68

adresa sídla: Olomouc, Řepčín, Aloise Rašína 336/3, 779 00 Olomouc
telefonní čísla: 702 107 144, 736 764 043
e-mail: info@amones-plus.cz